Lietuvos studentų streikas

Šiandien nėjau į paskaitas, bent taip palaikydamas šiandien streikuojančius studentus:

IÅ¡ dalies pritariu visoms Å¡ioms skelbiamoms mintims:

Mano nuomone, daugiau lėšų turėtų būti skiriama studijų infrastruktūros plėtrai (kompiuteriams, vadovėliams, modernioms laboratorijoms ir pan.)

Manęs NEtenkina esama bendrabučių būklė ir vietų juose trūkumas.

Manęs NEtenkina kultūros ir sporto centrų būklė ir jų prieinamumas studentams.

Aš manau, jog valstybė turi užtikrinti, kad kiekvienas studentas, norintis gauti paskolą pragyvenimo išlaidoms, privalo ją gauti.

Manęs NEtenkina maitinimo įstaigų universitete būklė ir kainos jose.

Aš NEsutinku, kad aukštajam mokslui 2006 metams planuojama skirti tik ~38% reikalingo finansavimo, suskaičiuoto LR vyriausybės.Komentuoti

http://