Valia

“VyriÅ¡kis eina pro alaus bara ir sako sau:
– Irodyk, kad turi valios, neužsuk.
Praeina keliasdešimt metru pro bara ir džiaugiasi:
– Irodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.”Komentuoti

http://