SocialinÄ— reklama

Du vyrukai pakelėje kabina plakatą „Stop karui keliuose! Mirtis jau arti! Mažink greitį, kol nevėlu!“ Pro juos dideliu greičiu pralekia sunkvežimis. Iš kabinos iškiša galvą vairuotojas ir grūmodamas kumščiu rėkia:
-Užknisote su ta savo socialine reklama!
Sunkvežimis dingsta už posūkio. Po kurio laiko pasigirsta didelis BUM. Vienas vyrukas sako kitam:
-Gal reikėjo užrašyti paprasčiau – „Tiltas išardytas“?

Komentarai

Iš Kauno į Vilnių per 2 minutes video

IÅ¡ Kauno į Vilnių per 2 minutes… ;)

Komentarų (4)

Volvo testas arba crash…

Pristatymas automatinių stabdžių:

Komentarų (2)

Pyptelk akcija :)

Kažkas pamatė Vilniuj:

Pyptelk

Komentarai

Požiūris

Lietuvis raÅ¡o laiÅ¡kÄ… mamai: “Pas mus viskas blogai. Labas, mama.”

Komentarų (1)

Kodėl išsilavinusios moterys Lietuvoje neranda lygiaverčio vyro

“DÄ—l mažesnio vyrų skaičiaus universitetuose aukÅ¡tojo iÅ¡silavinimo siekiančios moterys negali surasti tokio paties iÅ¡silavinimo vyro.” – Seimo narys G. Navaitis

Komentarai

Valia

“VyriÅ¡kis eina pro alaus bara ir sako sau:
– Irodyk, kad turi valios, neužsuk.
Praeina keliasdešimt metru pro bara ir džiaugiasi:
– Irodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.”

Komentarai

Kiti įrašai · « Prieš tai buvę įrašai